Dünya Birleşim Programı Kongresi - III

20-21-22 Haziran 2019
Dünya Birleşim Programı Nedir ?

Dostluğa Çağrı Projesi tüm Dünya Planetine bir AÇILIM programıdır. Dünyamızda bu Son Çağa kadar Kutsal Öneriler ile yetiştirilerek Kozmik Bilinç kazanmış olan herkese (İNSANA HİZMET) Yasası gereği 20. Yüzyılın başından itibaren (Dostluk – Kardeşlik – Barış – Sevgi – Kabullenme – Birleşim) mesajları verilmiştir.

Kozmoz’un asırlara yaptığı bu yatırımlar Tüm İnsanlığın Kurtuluşu içindir.

21. Yüzyılın Programı “Kabullenme ve Birleşim”dir. Planetimizde bugüne kadar oluşturulmuş tüm Spiritik, Sosyal odaklar ve Sektörlerin “DÜNYA BİRLEŞİM PROGRAMI” gereği bir bütünde Birleşmesi planetimizin kurtuluşu için zorunludur.

Bu Odaklarda Evrensel Bilinç kazanmış Dostlarımız, bundan sonra TEK’e Hizmet Yasası gereği Kollektif bir BİRLEŞİM BİLİNCİ ile MAKRO bir Yansıma Sistemini devreye alacaklardır.

Bu şekilde oluşturulan Dostluğa Çağrı Derneği’nce devreye alınan “DÜNYA BİRLEŞİM PROGRAMI”; Her yıl OMEGA kanalının Dünyaya açılış tarihi olan 21 Haziranda başlayarak 3 gün boyunca, MAKRO Bilinçlerin devreye alacakları konferansları ile, bu Bilinçlerin Dünya Planetine sunacakları ilk Bilinçli Tatbikatları olacaktır.

Buna DÜNYA BİRLEŞİM PROGRAMI denilmektedir.

Program20 Haziran

1. Gün

Kayıt & Kahve İkramı

10:00 – 11:00


Açılış Oturumu

11:00 – 11:15

BÜLENT ÇORAK


1. Oturum

11:15 – 12:00

Dr. MARILU MONTENEGRO


12:00 – 12:45

SJANNIE CEELEN


Öğle Arası

12:45 – 14:00


2. Oturum

14:00 – 15:00

JESUS VIVANCOS


15:00 – 16:00

Dr. YASUYUKI NEMOTO


Kahve Arası

16:00 – 16:30


3. Oturum

16:30 – 17:30

MARTINA CHRISTIANE KLEIN


21 Haziran

2. Gün

Kayıt & Kahve İkramı

10:00 – 10:30


4. Oturum

10:30 – 11:30

ROSMERI PITON


11:30 – 12:30

MILENA IVOVIC


Öğle Arası

12:30 – 14:00


5. Oturum

14:00 – 15:00

DAVID KARLSSON


Kahve Arası

15:00 – 15:30


6. Oturum

15:30 – 16:30

Dr. SUJATA VAIDYA


22 Haziran

3. Gün

Kayıt & Kahve İkramı

10:00 – 10:30


7. Oturum

10:30 – 11:30

ANA MARIC


11:30 – 12:30

LISA LAVENDER DUNSHIE


Öğle Yemeği

12:30 – 14:00


8. Oturum

14:00 – 15:00

PENE MILLS


Kahve Arası

15:00 – 15:30


Kapanış Töreni

15:30 – 16:00


"Dostluğa Çağrı" Konseri

16:00 – 17:30


konuşmacılarımız

Dr. Marilu Montenegro

Brezilya


Dil ve Eğitim Psikolojisi uzmanı, sosyoterapist ve klinik psikolog. Özellikle kristal ve indigo çocuklar

konularında odaklanmış ve ayrıca Kadın Sorunları konularında uzun yılları kapsayan araştırmalar yapmış olan bir uzman, eğitimci ve konuşmacıdır.


Kendisi ayrıca 15 yaşından beri spiritik konularla ilginen bir kişi olarak çalışmalarını kanal çalışmalarıyla, doğayla ve ruhsal alemlerle olan bağlantılarıyla da bağdaştırmıştır. Montenegro, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi çok çeşitli ülkelerde konferanslar vermektedir.

...

Sjannie Celeen

Hollanda


Sjannie doğa ile içiçe bir çocukluk geçirerek büyümüştür. Küçük bir kızken doğanın inceliklerine hayran olmakta ve

sürekli, örneğin tek bir çimen ya da kum tanesinin nasıl oluşturulmuş olabileceği gibi sorularla meşgul olmuştur.


Daha sonraları bu merakı ruhsal dünyaya da yönelmiştir. Çeşitli spiritik ekollerde çalışmalar yapan Sjannie birkaç yıl boyunca kristallerle çalışmıştır. 2006 yıında Bilgi Kitabıyla karşılaştığında bu ekolü de daha derinlemesine incelemeye karar vermiştir.


Bir yıldan uzun bir süre düzenli bir Odak misafiri Sjannie 2008 yılında 18 Bütünlüğe katılmıştır. O zamandan beri sadece Bilgi Kitabı'na odakli olarak çalışmaktadır. Bilgi Kitabı'yla ilgili daha keşfedilecek pek çok şey olduğunu düşünmektedir.


Ceelen halen DKB-Hollanda Derneği'nin Başkanıdır.

...

Jesús Vivancos

İspanya


New York Bütünleyici Beslenme Enstitüsü'nün Sertifikalı Sağlık Koçu olan Vivancos aynı zamanda

İspanya Ateşte Yürüme Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün Sertifikalı Ateşte Yürüme Eğitmenidir.


Almanya'da Scheller Araştırma ve Hücresel Tıp Enstitüsünün yöneticisi olarak da görev yapmakta olan Vivancos İspanya'da da Masaru Emoto Su Enstitüsünün Yöneticisidir.


"Living Well" metodunun yaratıcısı ve aynı zamanda EM Organik - Rejeneratif Mikroorganizmaların Biyoteknolojisi adlı kurumun da eş-kurucusudur. Kişisel eğitmenlik de yapan Vivancos aynı zamanda pek çok ülkede tanınan ve aranan bir konuşmacıdır.


Vivancos halen DKB-İspanya Derneği'nin Başkanıdır.

...

Dr. Yasuyuki Nemoto

Japonya


Halen Office Masaru Emoto, LLC’nin Başkanı ve IHM General Institute’un Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Moleküler Biyoloji uzmanı sıfatı ile Hado Laboratuvarı’nda Su Kristali Teknolojisinin bilimsel yönlerinden sorumlu bilim adamı ve Dr. Masaru Emoto'nun yardımcısı olarak görev yapmıştır.


Dr. Nemoto ayrıca Bitki Hücre Fizyolojisi, Sitoteknoloji Bitki Beslenmesi, Uygulamalı Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Protoplazma, Biyoelektrokimya, Biyoenerji ve aynı zamanda da bir İnsan Bedeni çevresinde Şifa Gücünün Potansiyel Dağılımı - Gaz Ölçümleme Yöntemi Kullanılan Biyofiziksel Yaklaşım gibi çeşitli makalelerin eş-yazarıdır.


Araştırmaları ve makaleleri sayesinde bilim ve ruhsallık arasında bir köprü kurmaktadır. Ayrıca şu anda içinde yaşamakta olduğumuz fiziksel ve ruhsal ortamların arasındaki bağların gerçek doğasının daha iyi anlaşılabilmesi için toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir çok konuşmalar da yapmaktadır.

...

Martina C. Klein

Almanya


Wissen (Almanca "Bilgi" demektir) şehrinde doğan Klein bu hakiki bilgiye ulaşma arayışını hayatı boyu devam

ettirmiştir. Dilbilim ve Halkal İlişkiler alanında uzmanlığının üzerine öğretmen eğitimleri sırasında bu hakiki bilgiyi yoga alanında bulduğunu düşünmüştür.


Ancak kadim Hindistan'ın bu bilgisi de 2011 yılında Bilgi Kitabı'yla bütünlenmiştir. Bilgi Kitabını temel bir aydınlanma ve kalıcı iç huzur, doyum ve mutluluk kaynağı olarak görmektedir.

...

Rosmeri Piton

Brezilya


Güney Brezilya doğumlu olan Piton bugün São Paulo şehrinde yaşamaktadır. İşletme mezunu olup

şu anda gayrımenkul uzmanı olarak profesyonel hayatını sürdürmektedir. Varoluşun bu dünyadaki gerçek doğasını anlama arayışı çerçevesinde yazdığı dört spiritik romandan Dünya'daki hakiki görevini keşfetmiştir.


2007 yılında Bilgi Kitabı'nı Portekizce'ye tercüme eden Piton bütün Brezilya'da Bilgi Kitabı'yla ilgili çalışmaların başlamasına önderlik etmiştir. O zamandan beri kendini gezegeni kurtarmaya ve Kozmoz'un Evrensel Birleşim Programı çatısı altında insana hizmete adamıştır. Piton HAKİKAT'in yolunda çalışan uluslararası bir konuşmacıdır.

...

Milena Ivovic

İngiltere


Bir mimar ve "Memento13" kitabının yazarı ödüllü sanatçı olan Milena kitaplarında okuyucularına kozmik bir

bakış açısına doğru ilerleme ve Dünya'daki varlığımızın nedenlerine dair daha bilinçli bir yaklaşım ilhamı vermeyi amaçlayan içeriklere yer vermektedir.


Milena insan olarak özümüze doğru yaptığımız yolculuğun aynı zamanda evrenin de derinliklerine yapılan bir yolculuk olduğuna inanmakta. Bu karşılıklı yansımayı sanatıyla ifade etmek için de renkleri ve kelimeleri aracı olarak kullanmaktadır.

...

David Karlsson

İsveç


İsveç'te doğan David, birkaç yıl turizm alanında çalıştıktan sonra 2005 yılında yaşadığı varoluşsal bir bunalım

sonrasında ruhsal uyanışını deneyimlemiştir ve bu da onu başka boyutlarda derin bir anlam arayışına itmiştir. Sosyal Hizmet alanında eğitimli bir tedavi asistanı olarak çalışırken Bilgi Kitabı programı ile tanışmıştır.


Kendisi aynı zamanda müziği ileri yaşlarda keşfetmiş bir ses sanatçısıdır ve bugün artık Kozmik enerjileri yayabilmek adına şarkı söylemektedir.


David 2017 yılında Turizm Bilimleri'nin, Tarih alanında da ikincil uzmanlık gerektiren lisansüstü programını tamamlamıştır. Kendisi insanların Bağ Kurabilme, Kollektif Çalışma, Birleşim konularında sevgi ve mantık aşamaları yaparak daha üst boyutlara doğru yapmakta olduğu evrimi anlayabilme konusunda bir ışık yakmayı görev edinmiştir.

...

Dr. Sujata Vaidya

Hindistan


Bütünleyici holistik sağlık analizi alanında ödüllü bir araştırmacıdır. Bilinen ve bilinmeyen pek çok

Enerji ve şifa modelleri üzerinde çalışarak kendi benzersiz metodlarını geliştirmiş holistik bir şifacıdır.


Halen enerji alanı çalışmaları, ayurveda, vedik şastra ve toplum sağlığının geliştirilmesi için başka çeşitli tamamlayıcı/alternatif terapiler üzerinde araştırma yapmaktadır ve uluslararası kanser hafifletici bakım projesinde çalışmaktadır.


Dr. Vaidya aynı zamanda "Şimdiye Kadar hiç olmadığı kadar Sağlık ve Kalp" adlı kitabın yazarıdır.

...

Ana Marić

Hırvatistan


İnşaat mühendisi olan Maric daha sonra lisansüstü eğitimini İktisat alanında devam ettirerek Bilgi Yönetimi alanında

Uzman olmuştur. Kendisi işletme ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır.


AB fonları konusunda da uzman olan Maric aynı zamanda bir NLP Eğitmeni, WingWave Koçu, MagicWords Koçu ve İş ve Yaşam Koçu olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

...

Lisa Lavender Dunshie

ABD


Lisa Lavender Dunshie, 1962’de Michigan, ABD’de doğdu. Eğitimini iş idaresi ve bilgi işlem alanında

tamamlayan Dunshie, mesleki etkinliklerinin yanı sıra spiritüel alanda da her zaman farkındalığı yüksek bir birey olarak arayışını ve yolculuğunu sürdürdü.


Genç bir yetişkinken doğanın içinde ruhsallığının farkına varan Dunshie, meditasyon ve alternatif terapi uygulamaları yaptı. Ardından Reiki Master ve lisanslı masaj terapisti oldu. 2012 yılından beri Bilgi Kitabı ile çalışmalar yapan Dunshie, bu yolla insanlığa hizmet etmektedir.

...

Pene Mills

Güney Afrika


Rodezya'nın Salisbury şehrinde, bugünkü adıyla Zimbabwe'nin Harare şehrinde doğan Mills, Güney Afrika

Durban Teknik Okulundan Güzel Sanatlar Öğretmeni olarak mezun olmuştur. Steiner Okulunda zihinsel ve duygusal zorluklar yaşayan kişilere ders vermiştir. 1971'den beri evli olan Mills, Maden Mühendisi olan eşi ve 3 oğluyla birlikte yaşamaktadır. Yıllar içinde yaşadığı farklı ülkelerde Sanat öğretmeni olarak görev yapmıştır.


Aromaterapi ve Refleksoloji alanlarında uzmanlık almış ve yetkili bir uygulayıcı olmuştur. 1999 yılından beri yetkili bir "Yaşam Uyumlanması" Öğretmeni ve Uygulayıcısıdır. Halen Johannesburg'da çalışmalarını sürdürmektedir.

...

DÜNYA BİRLEŞİMİNE SİZ DE KATILIN

3 gün

Üç Tam Gün

Üç gün boyunca Dünya Birleşim Projesinde yer alan Dünya Liderlerinin konuşmaları

konum

Konum

Greenpark Pendik Convention Center Oditoryum Salonu

sık sorulan sorular

Etkinlik İçin nasıl kayıt olabilirim?

Tüm katılımıcların etkinlik için kayıt yaptırması gereklidir. Kayıt yaptırarak kongre giriş kartı talep etmek için bu sitedeki "Etkinlik Kaydı" seçeneği kullanılabilir.

Kongre Giriş Kartımı nasıl alabilirim?

Katılımcılar giriş kartlarını etkinlik gününde kayıt masasından yapacakları bağış karşılığında temin edebilirler. Dostluğa Çağrı üyeleri ise kongre giriş kartlarını üye kimlik kartlarıya alacaklardır.

Etkinliğe giriş kartı olmaksızın katılınabilir mi?

Etkinliğe giriş kartı olmaksızın katılmak mümkün değildir. Ancak giriş kartlarını etkinlik gününde de temin edebilirsiniz.


Kongre Giriş Kartı İadesi mümkün müdür?

Kongre Giriş Kartlarının iadesi mümkün değildir.

konum

Greenpark

Kaynarca Mahallesi, Ankara Cd. No:204, 34890

Pendik/İstanbul


e-posta:

bizi takip edin

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır


e-posta:

bizi takip edin

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır